۰ رأی
شرح خدمات
سیده نجمه نوربخش
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانش آموخته ممتاز دانشگاه تهران
مشاوره و رواندرمانی در کلینیک های تهران
نوروتراپی، درمان نوروفیدبک و بیوفیدبک
کارورزی در بیمارستان اعصاب و روان ارتش
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)