۰ رأی
شرح خدمات
مهدی خلیلی
روانشناس بالینی، زوج درمانگر، هیپنوتراپیست
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)