۰ رأی
شرح خدمات
مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی بهروان
ارزیابی هوش و استعداد ویژه کودک
بازی درمانی و آموزش کودک از طریق بازی
بررسی ویژگیهای شخصیتی و خلقی کودک
آموزش اصول فرزندپروری صحیح به والدین
درمان اختلالات خلقی و اضطرابی پرورش خلاقیت
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)