۰ رأی
شرح خدمات
امیر لطفی حقیقت
حوزه فعالیت: خانواده درمانی، زوج درمانی، مشاوره پیش از ازدواج، اختلالات بالینی و روانشناسی سازمانی و شغلی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)