۰ رأی
شرح خدمات
دکتر نگار بهمنی
مشاوره پیش از ازدواج و انجام آزمون‌های شخصیت
زوج درمانی
خانواده درمانی
آموزش مهارت‌های غنی‌سازی زندگی زناشویی
درمان اختلالات خلقی و اضطرابی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)