۰ رأی
شرح خدمات
سپهر هاشمیان
روانشناس بالینی و روان‌درمانگر تحلیلی، دوره کارشناسی روانشناسی بالینی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)