۰ رأی
شرح خدمات
مهدی شریفیان
فعالیت در زمینه‌های:
۱. اختلالات خلقی
۲. ترس‌های مرضی
۳. مشکلات ارتباطی
۴. گروه درمانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)