۰ رأی
شرح خدمات
سمانه صادق محبوب
روانشناس و درمانگر کودک
بازی درمانی با کودک و آموزش فرزندپروری به والدین و برگذاری کارگاه‌های آموزشی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)