۰ رأی
شرح خدمات
رکسانا کارخانه
حوزه فعالیت:زوج درمانی و برگزاری کارگاه زوج درمانی
روانشناس خانه سلامت شهرداری منطقه ۸ جهت افراد آسیب دیده
مسئول گروه روانشناسی درمانگاه شهید فامیلی
روانشناس بیمارستان اعصاب و روان ۵۰۵ ارتش
روانشناس بیمارستان فوق تخصصی تریتا
روانشناس مرکز خدمات روانشناسی شایگانه
عضو هیئت موسس در کانون روانشناسان مثبت نگر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)