۰ رأی
شرح خدمات
لیلا هدوی
مشاوره تحصیلی و نوجوان
روان درمانی در کلینیک روانشناسی معاصر
مربیگری در مهدکودک
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهید بهشتی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)