۰ رأی
شرح خدمات
ترانه خداویردی
کارگاه های کودک و تحلیلگر فیلم
مدرس دانشگاه علامه طباطبایی، علامه طباطبایی(پردیس)، دانشگاه آزاد اسلامی(واحد الکترونیک)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)