۰ رأی
شرح خدمات
اکرم حسنی
معلم کودکان دیر آموز و کم توان ذهنی در دبستان های شهید زارعی و هاتف به مدت ۹ سال
معلم کودکان عادی یک سال،درمانگر در بخش کلینیک شهید زارعی
درمانگر اختلال یادگیری د رکلینیک آتیه
روان درمانگر کودک و نوجوان
درمانگر در کلینیک وحدت اسلامی
مشاور در دبستان شهدای موتلفه اسلامی
برگزاری کارگاه فرزندپروری در کلینیک آتیه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)