۰ رأی
شرح خدمات
کامران گرگی مله‌گاله
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی
مدرس کارگاههای تربیت جنسی و پیشگیری از کودک آزاری
مدرس کارگاه آموزشی تربیت جنسی و پیشگیری از آزار جنسی
درمانگر فوبیای حیوانات
درمانگر اختلالات یادگیری
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)