۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محسن شکوهی یکتا
دکترای تخصصی روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه از دانشگاه آیوا- آمریکا
کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه روزولت آمریکا و دانشگاه ساری انگلستان
استاد دانشگاه تهران
استادیار دانشگاه آیوا آمریکا
مؤلف بیش از ۳۰۰ کتاب و مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی در زمینه روان شناسی
مدیر مسئول مرکزخدمات روان شناسی و مشاوره استاد روزبه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)