۰ رأی
شرح خدمات
زهرا اصانلو
کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
درمانگر ناتوانی یادگیری و اختلالات رفتاری و هیجانی کودک
مولف کتاب روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی به سفارش موسسه آموزش عالی آزاد ماهان
ویراستار علمی و مولف سوالات رشته کودکان استثنایی مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی آزاد ماهان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)