۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فرزاد پازوکی
افت تحصیلی، اختلالات یادگیری، مشکلات رفتاری نوجوانان و جوانان، انتخاب رشته در کلیه مقاطع ،مشاوره جهت تحصیل
مشاور فعال دپارتمان آموزشی و تحصیلی مرکز مشاوره بینش نوین
دکترای تخصصی مشاوره
دکتری تخصصی خانواده و سلامت
عضو نظام روانشناسی ایران
عضو انجمن روان شناسی ایران
مشاور ارشد دانشگاه تهران
مشاور ارشد دانشگاه آزاد واحد رودهن
مشاور ارشد شرکت پتروشیمی (ماهشهر)
مدرس کارگاه های تخصصی روان شناسی
سخنران همایش ها و سمینارهای تخصصی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)