۰ رأی
شرح خدمات
دکتر زهرا حیدری
دکترای روان شناسی عمومی
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
کارشناسی ارشد مدیریت اجراییMBA
کارشناسی مشاوره و راهنمایی
کارشناسی ریاضی محض
مشاوره پیش از ازدواج، خانواده،
مشاوره توانمندسازی و پرورش خلاقیت کودکان
مشاوره مصاحبه، استخدام، آزمون های استخدامی، رزومه نویسی، ارائه طرح و پروژه بنگاه های زود بازده
مدرس دوره های آموزشی با محوریت روان شناسی
عضو کمیته آموزش مراکز مشاوره ازدواج و خانواده وزارت ورزش و جوانان
مدیر عامل موسسه خدمات مشاوره ای دانش پژوهان بینش
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی آموزشی شهید چمران غرب
مدیر تولید کتابهای کمک آموزشی و آزمونهای روان شناختی کارشناسی ارشد ماندگار
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)