۰ رأی
شرح خدمات
دکتر هایده چراغعلی گل
روانکاوی اختلالات بالینی (وسواس، خشم، ترس، اضطراب، افسردگی، استرس)
مشاور فعال دپارتمان روانشناسی مرکز مشاوره بینش نوین
دکترای تخصصی روانشناسی بالینی
عضو سازمان نظام روان شناسی
عضو انجمن روان شناسی ایران
تألیف و ترجمه مقالات معتبر در داخل و خارج از کشور
فعالیت های حرفه ای پژوهشی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)