۰ رأی
شرح خدمات
دکتر بهاره حاجی مشهدی
خانواده، اختلالات شخصیتی
مشاور فعال دپارتمان روانشناسی مرکز مشاوره بینش نوین
دکترای تخصصی روانشناسی عمومی
عضو سازمان نظام روان شناسی
عضو انجمن روان شناسی ایران
مدرس کارگاه های تخصصی روان شناسی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)