۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فرخنده احمدی
کودک و نوجوان
مشاور فعال دپارتمان روانشناسی مرکز مشاوره بینش نوین
دکترای تخصصی روان شناسی تربیتی
عضو سازمان نظام روان شناسی
عضو انجمن روان شناسی ایران
مدرس کارگاه های تخصصی روان شناسی
فعالیت های حرفه ای پژوهشی
تألیف و ترجمه مقالات معتبر در داخل و خارج از کشور
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)