۰ رأی
شرح خدمات
دکتر نرگس اسفینی فراهانی
معاینات کامل چشم پزشکی: شامل بینایی سنجی، بررسی فشار چشم، شبکیه و … کودکان و بزرگسالان، معاینات کامل نوزادان شامل بررسی رتینوپاتی در نوزادان نارس، اپتومتری، بررسیهای تکمیلی.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)