۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارسه
تست تعیین جنسیت جنین
تست عرق
تست بررسی حیات اسپرم
تست کلستریدیم دیفیسیل
در صورت تمایل خود مراجعه کننده، مشاوره ژنتیک رایگان برای همه ی تستهای غربالگری و ناباروری در آزمایشگاه پارسه توسط متخصصین ژنتیک انجام می پذیرد.
×
۶ / ۱
۶ / ۲
۶ / ۳
۶ / ۴
۶ / ۵
۶ / ۶
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)