۰ رأی
شرح خدمات
دکتر علی شهابی
متخصص گوش حلق و بینی، جراحی سروگردن، جراحی زیبایی بینی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)