۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حسین جلالی
روش های نوین در جراحی پلاستیک بینی
متخصص و جراح گوش، حلق و بینی و پلاستیک بینی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)