۰ رأی
شرح خدمات
دکتر کتایون انصاری
دارای بورد تخصصی جراحی گوش و حلق و بینی
عضو جامعه جراحان گوش و حلق و بینی
عضو انجمن تحقیقات راینولوژی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)