۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سید محمد میرمحمدمهدی
عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران
متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)