۰ رأی
شرح خدمات
دکتر بردیا لقایی
جراح پلاستیک زیبایی و ترمیمی
جراحی زیبایی بینی و فک و صورت
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)