۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مهران دوغایی مقدم
متخصص و جراح گوش، گلو و بینی
جراحی پیشرفته (غیر تخریبی) زیبایی بینی
جراحی های زیبایی بینی و صورت:
بینی، گونه، پلک، ابرو، گوش، چانه
جراحی آندوسکوپی بینی و سینوس
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)