۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سید مجید اخوان حجازی
متخصص طب فیزیکی
تشخیص و درمان ناهنجاری های استخوان ها و مفاصل و طب فیزیکی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)