۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سهیلا عارفی
دکتر سهیلا عارفی دارای فلوشیپ ناباروری از انگلستان ، بورد تخصصی زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
دکتر سهیلا عارفی متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ ناباروری است و در بخش زنان بیمارستان خصوصی بهمن تهران فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)