۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک توانبخشی پایا
هدف ما در این مجموعه یک رویکرد درمانی جامع در تمام حیطه های حرکتی، کلامی و ارتباطی کودکان دارای اتیسم، اختلال توجه، بیش فعالی، فلج مغزی، انواع اختلالات حرکتی و… می باشد.
همچنین بـا هدف ارتقای سطح آموزشی و توانبخشی کودکان تاسیس شده و همواره سعی در جذب مجرب ترین تراپیست های گروه هـای مختلف تـوانبخشی نموده است. این متخصصان در کنار یکدیگر به صورت تیمی به بررسی مشکلات مراجعان و حــل آن می پردازند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)