۰ رأی
شرح خدمات
 کلینیک درمانی آفرینش
مرکز توانبخشی آفرینش یک مرکز خصوصی است که در سال ۱۳۸۹ زیر نظر سازمان نظام پزشکی تهران اغاز به کار نمود. در این مرکز خدمات گفتاردرمانی، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی،اتاق بهبود عملکرد بینایی (اتاق تاریک، بخش تقویت توجه و تمرکز، تحریک حسی) بازی درمانی، توانبخشی حرفه ای دست، آموزش (تست هوش، تست سنجش) اتاق SI (تحریکات تعادلی و حسی ـ حرکتی) وبخش مکانوتراپی توسط درمانگران مجرب ارائه می گردد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)