۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک تخصصی کاردمانی آریان
با هدف خدمــــات رســـانی تخصصـــی در حیطـــه توانبخشـــی عصبــــی کودکـــان و نوجوانــان راه اندازی شده است.مسئولیت فـنـــی ایــن کلینیــــک برعهـــده جنــاب آقای مجـیــد نعــیــمی ، متخصــــص کاردرمانی مورد تایید سازمان نظـــام پزشـــکی و آمـــوزشپزشــکی کشــور می باشد. مرکز کاردرمانی آریان پس از کسب مجوز رسمی از سازمان نظام پزشکی فعالیت خود را آغاز نموده است. مدیریت و مسئولیت فنی مرکز کاردرمانی آریان جناب آقای مجید نعیمی، کارشناس ارشد کاردرمانی هستند. این مرکز با توجه به نیاز ویژه کودکان به توجه گروهی به درمان توانبخشی در اختلالات رشدی کودکان بنیانگذاری شده است و در راستای اهداف کلی فدراسیون بین المللی کاردرمانی، خدمات کاردرمانی خود را ارائه می دهد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)