۰ رأی
شرح خدمات
 شیما سبحانی رودباری
کارشناس گفتاردرمانی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی بابل
دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی بابل ,اجرای پایان نامه با عنوان بررسی میزان فراوانی اختلال در بلع در افراد دارای بیماری پارکینسون
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)