۰ رأی
شرح خدمات
نرگس باقری
فارغ التحصیل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
کاردرمانگر بخش ذهن، HAND ، نورولوژی، بازی درمانی موسس بخش HAND ،POSTURE مرکز جامع توانبخشی اسما
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)