۰ رأی
شرح خدمات
 دکـتر طناز احدی
علل، تشخیص و درمان کرختی، سوزن سوزن شدن و گزگز دست ها و پاها
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)