۰ رأی
شرح خدمات
دکتر افشین فرهادی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل
تشخیص و درمان بیماری های استخوان و مفاصل
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)