۰ رأی
شرح خدمات
دکتر بیژن دریاباری
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ايران ، اخذ درجه تخصصی ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی ایران (بیمارستان شفا یحیائیان)، گذراندن دوره تخصصي جراحي دست در امريكا و ايتاليا، گذراندن دوره تخصصي شكستگي ها در سوئيس
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامي، عضو انجمن جراحان ارتوپدي ايران، مدیر عامل بیمارستان الوند
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)