۰ رأی
شرح خدمات
دکتر یداله علی محمدی
پزشکی عمومی دانشگاه شهید بهشتی
تخصص دانشگاه تهران و شهیدبهشتی
متخصص جراحی مغزواعصاب(گرایش ترجیحی ستون فقرات)
مدیرگروه جراحی مغز و اعصاب بیمارستان بهمن
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)