۰ رأی
شرح خدمات
دکتر اشرف آل یاسین
دکتر آل یاسین دکترای پزشکی عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ درجه تخصصی زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دارای فلوشیپ نازایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
ایشان دانشیار رشته زنان و زایمان در دانشگاه علوم پزشکی تهران، ریاست بخش زنان و زایمان بیمارستان دکتر شریعتی، مدیر گروه زنان بیمارستان شریعتی و آرش، کارشناس تخصصی رشته زنان و زایمان در دادسرا و هیئت انتظامی سازمان نظام پزشکی
عضو کمیته آزمون‌های هیئت ممتحنه، سیاستگذاری و ارزشیابی تخصصی رشته زنان و زایمان، عضو هیئت ممتحنه گواهینامه و دانشنامه تخصصی رشته زنان و زایمان (از سال ۱۳۷۳ تاکنون)، عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان گروه تخصصی و فوق تخصصی خارج از کشور،عضو کمیته سونوگرافی انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران، عضو کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد، عضو ثابت کمیته بررسی مرگ و میر مادران (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، عضو گروه مشورتی بانوان متخصص فرهنگستان علوم پزشکی، عضو کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی،عضو انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)