۰ رأی
شرح خدمات
دکتر علیرضا طبیب خوئی
جراحی ستون فقرات
دیسک کمر
دیسک گردن
تنگی کانال نخاع
سرخوردگی مهره کمری
شکستگی ستون فقرات
تومورهای ستون فقرات
سندرم تونل مچ دست
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)