۰ رأی
شرح خدمات
دکتر بهرام معظمی
دکتر بهرام معظمی متخصص زنان و زایمان و پزشک برتر سال ۱۳۹۵ است. دکتر بهرام معظمی ریاست بیمارستان فوق تخصصی پارس را هم به عهده دارد. دکتر معظمی یکی از پزشکان مقیم بیمارستان پارس است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)