۰ رأی
شرح خدمات
میلاد داوودی روانشناس و روان‌درمانگر تحلیلی
میلاد داوودی، کارشناس و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

● روانشناس و درمانگر مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی (بخش سینا، فارابی و ابوریحان)
● عضو كميته درمان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی
● عضو كميته آموزش مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

زمینه های فعالیت:
● روان‌درمانی تحلیلی
● بازتوانی شناختي (CRT)، براي كودكان اختلال يادگيری، ناتوانی شناختی، اوتيسم، ADHD، و بزرگساﻻنی با افت عملكرد شناختی
● درمان Supportive
● ارائه ﺳمينارهاي تخصصي و عمومي
● اجرا و تفسير آزمونهاي روانشناختی فرافکن، شخصیت، هوش و ...
● همكاری در پژوهش (ژتون درماني در بيماران اﺳكيزوفرني مزمن بيمارﺳتان روانپزشكي رازی)
● ترجمه متون تخصصی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)