۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سید میعاد موسوی
بورد تخصصی گوش حلق بینی و جراح سر و گردن
فارغ التحصیل دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)