۰ رأی
شرح خدمات
دکتر جواد رستگار مقدم
بورد فوق تخصص گوارش وکبد بالغین از دانشگاه شهید بهشتی، فلوشیب آندوسونوگرافی از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)