۰ رأی
شرح خدمات
پروفسور محمد صادق فاضلی
پزشکی عمومی : دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۵۷- ۱۳۶۶، بورد تخصصی جراحی عمومی : دانشگاه عوم پزشکی تهران، فوق تخصص جراحی کولورکتال: بیمارستان St Marks ( انگلستان - لندن)، کلیولند کلینیک ( امریکا - فلوریدا )
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)