۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حسن نیرومند
متخصص اورولوژی و جراح و فوق تخصص سرطان شناسی کلیه و مجاری ادراری
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)