۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک شنوایی سنجی دکتر آزاده ایمانی
دکتر آزاده ایمانی، فارغ التحصیل رشته شنوایی شناسی از دانشگاه تهران و دانشجوی دکترای نوروساینس از پژوهشکده علوم شناختی
عضو انجمن شنوایی شناسان ایران
دارای سابقه آموزشی در دانشگاه شهید بهشتی
دارای مدارک بین المللی تخصصی در زمینه های تجویز سمعک، ارزیابی شنوایی اطفال و بزرگسالان، توانبخشی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)