۰ رأی
شرح خدمات
دکتر منوچهر سیروس کبیری
جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)