۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سعید فراهانی متخصص شنوایی سنجی
خدمات

سنجش شنوایی نوزادان، کودکان و بزرگسالان
ارزیابی های گوش میانی
ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک شنوایی (ABR, ASSR, OAE, ECochG)
ارزیابی و توانبخشی سیستم تعادل (سرگیجه) شامل: VNG ,Caloric ,VEMP و توانبخشی سرگیجه
ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش و هایپراکوزیس
ارزیابی و توانبخشی سیستم پردازش شنوایی (مرکزی) CAPD
مشاوره، تجویز و تنظیم سمعک و دیگر وسایل کمک شنوایی
سوابق تحصیلی و حرفه‌ای

دکترای تخصصی شنوایی شناسی (ادیولوژیست)
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سابقه اشتغال حرفه ای و علمی در بیمارستان امیر اعلم و دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مؤسس انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
مؤسس استار آپ گئوشه
عضویت در انجمن ها

عضو سازمان نظام پزشکی ایران
عضو انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
توضیحات:

طرف قرارداد با کلیه بیمه های تکمیلی با ارائه گواهی ارائه خدمات
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)